قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت چیست؟ علاوه بر حق اعتراض که از حقوق متهم به حساب می‌آید، در این میان و در خصوص صدور قرار بازداشت متهم، حقوق دیگری نیز برای این فرد در نظر گرفته شده است که یکی از آن‌ها حقوق‌ متهمان‌ به‌عنوان‌ شهروند از حیث‌ کرامت‌ ذاتی‌ انسان‌ها است. زیرا این‌ افراد هنوز متهم‌ […]

ماده 287 آیین دادرسی کیفری درباره وثیقه

ماده 287 آیین دادرسی کیفری درباره وثیقه در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضائي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزم هستند […]

ماده 236 آیین دادرسی کیفری درباره وثیقه

ماده 236 آیین دادرسی کیفری درباره وثیقه در صورتي‌كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه‌التزام يا وجه‌الكفاله و يا وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي، در مرجع قضائي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه‏ گذار او را نزد مرجع قضایی حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور […]

مفهوم ضبط وثیقه چیست؟

مفهوم ضبط وثیقه چیست؟ ضبط وثیقه به این معناست که در صورت تحقق شرایط ضبط، مالی که توسط وثیقه‌گذار معرفی شده است به میزانی که در قرار اخذ وثیقه مشخص شده، در اختیار قاضی قرار گرفته تا از محل آن ضرر و زیان ناشی از جرم که بر بزه‌دیده وارد شده است را جبران کند. […]

قرار وثیقه چیست؟

قرار وثیقه چیست؟ هنگامی که شخصی در دادسرا اقدام به شکایت علیه شخص دیگری می‌کند، پرونده توسط دادستان به بازپرس یا دادیار ارجاع داده می‌شود. بازپرس یا دادیار در واقع قاضی است که وظیفه تحقیق در مورد جرم و جمع‌آوری ادله و اطلاعات درباره وقوع جرم را دارد. هنگامی که بازپرس یا دادیار با پرونده […]